composer

composer
composer

composer er programmeret og konstrueret af Mikael Madsen og komponeret i en tilfældig rækkefølge. De farvede firkanter er visualiseringer af denne proces, og hver firkant repræsenterer en lyd. Når to ens firkanter kolliderer, vil der opstå en tredje lyd, og adskillige andre handlinger vil finde sted. Lydkilderne er baseret på udtræk af rå data konverteret til .wav format. To kompositioner vil aldrig være identiske.

Platform: Windows XP
Udgivelsesår: 2007

Related links:
http://classic.rhizome.org/artbase/artwork/54132/

composer / 77m3